Day

juli 2, 2020
De druktransmitter HPT onderscheid zich van andere transmitters doordat deze ‘smart’ is. Met Smart wordt bedoeld dat deze sensor een chip bevat, die verschillende data kan opslaan. Deze worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen, wat betekent dat deze gegevens niet verloren gaan als de spanning wegvalt.
Lees meer