duurzaamheid

duurzaamheid
HYDAC CO2-beleid

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van HYDAC. Binnen een markt waarin duurzaamheid een uitdaging is, wil HYDAC een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving.

Het is onze ambitie om onze footprint voor de HYDAC groep in Nederland met bijna 50% te verminderen in 2028.

Om dit te realiseren en kracht bij te zetten hebben wij ervoor gekozen om als groep het CO2-prestatieladder certificaat te behalen.

Doelstellingen

Het CO2-prestatieladder certificaat helpt ons om onze CO2 uitstoot in beeld te brengen en onze doelstellingen te realiseren.

Daarnaast helpt het ons om duurzamere keuzes te maken en regelmatig nieuwe maatregelen te bedenken.

De 4 invalshoeken

De CO2-prestatieladder benaderd de systematiek doormiddel van de volgende 4 invalshoeken.

A: Inzicht
B: Reductie
C: Transparantie
D: Participatie

HYDAC gebruikt deze invalshoeken op de volgende manier:
A. Inzicht

Twee keer per jaar inventariseren wij uitstoot en analyseren deze. Hiermee krijgen we inzicht in de uitstoot, aan de hand van dit inzicht is een doelstelling bepaald.
Uit de doelstellingen vloeien maatregelen voort.
Door de inventarisatie te blijven herhalen worden de resultaten van de maatregelen inzichtelijk.

B. Reductie

Na inzicht gekregen te hebben over de uitstoot zijn er maatregelen en doelstellingen bepaald.
De maatregelen worden geïmplementeerd om de doelstelling te behalen. Efficiëntie van maatregelen wordt tevens duidelijk vanuit het inzicht perspectief.

C. Transparantie

Door Inzicht, Doelstelling en Voortgang te delen op zowel onze website als interne communicatiekanalen zetten wij in op betrokkenheid van medewerkers en partners in de markt.

D. Participatie

HYDAC is aangesloten bij Stichting Positieve Impact, van hieruit nemen wij deel aan workshops en events. Daarnaast spelen wij actief in op initiatieven binnen onze keten. Hierbij nemen wij bijvoorbeeld deel aan events van klanten op het gebied van duurzaamheid en denken wij actief mee in CO2-footprint en reductie mogelijkheden.