Volkerak Revisie

Hycom projecten | Civiele werken

Omschrijving

De Volkeraksluizen zijn onderdeel van een drukke scheepvaartroute, de Rijn-Maas-Scheldedelta.

Om voor kortere wachttijden voor de schepen die door deze sluizen varen te kunnen zorgen, heeft Hycom het bestaande hydraulisch systeem van de sluizen, dat ook is geleverd door Hycom, aangepast door cilinders en een 3e luik in de ebdeuren toe te voegen, om zo het nivelleringsproces te versnellen.